Disclaimer

Kircher Schmuck (Kamer van Koophandel: 50376632 met BTWnr: NL002464563B93), hierna te noemen, verleent u hierbij toe- gang tot www.kircher-schmuck.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Kircher Schmuck behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Kircher Schmuck spant zich in om de inhoud van www.kircher-schmuck.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvol- ledig en/of onjuist is. De op www.kircher-schmuck.com aangeboden materialen worden aange- boden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kircher Schmuck.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.kircher-schmuck.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fou- ten geen overeenkomst claimen met Kircher Schmuck. Voor op www.kircher-schmuck.com opge- nomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kircher Schmuck nimmer aansprake- lijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Edelsmederij Kircher Schmuck is geregistreerd op CC Proof. En daarmee liggen alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen bij Kircher Schmuck.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schrif- telijke toestemming van Kircher Schmuck, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangege- ven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-dis- claimergenerator gegenereerd.

KIRCHER SCHMUCK

Maak uw afspraak

Een persoonlijk sieraad? Deze smeden wij graag voor u, naar uw wens. Neem vrijblijvend contact met ons op of kom bij ons langs op de Havik in Amersfoort. Neem ook een kijkje bij onze sieraden op de website waar het overgrote deel van onze collectie te zien en te kopen is. Lievelingssieraden, gesmeden met passie en vakmanschap.

EDELSMEDERIJ

Kircher Schmuck

Wij bieden met onze diverse collectie van handgemaakte sieraden voor iedereen wat wils. We creëren met aandacht, precisie en vakkennis uw lievelingssieraden. Want juwelen zijn net zo bijzonder voor ons als voor degene die ze draagt.

Een persoonlijk sieraad? Deze smeden wij graag voor u, naar uw wens. Neem vrijblijvend contact met ons op of kom bij ons langs.

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.