Privacy Statement

Kircher Schmuck, gevestigd aan Havik 15, 3811 EX Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: kircher-schmuck.com Havik 15
3811 EX Amersfoort

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kircher Schmuck verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of in correspondentie
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer op ons rekeningoverzicht indien u een bestelling heeft geplaatst.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kircher-schmuck.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kircher Schmuck verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Kircher Schmuck analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Kircher Schmuck verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kircher Schmuck neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kircher Schmuck) tussen zit. Kircher Schmuck gebruikt de volgende computer- programma’s of -systemen:

-Onze website loopt in de software van MijnWebwinkel, een CMS om websites in te bouwen. Dit heeft verder geen gevolgen voor jouw persoonsgegevens.

-Wel gebruiken we Google Analytics om gebeurtenissen, waaronder bezoekersaantallen, te meten en te analyseren. Google Analytics is een service van Google. Bent u het hier niet mee eens? Ac- cepteer dan onze cookies niet.
-Onze betalingen lopen via iDeal van Sisow. Zo kunt u uw bestelling en betaling voltooien en wij het product naar u toesturen.

-Mailchimp gebruiken we voor onze nieuwsbrieven. Via onze nieuwsbrief kunt u u op onze nieuwsbrief via een link onderaan de e-mail uitschrijven of uw voorkeuren wijzigen.
-Voor onze boekhouding bewaren we uw factuurnummer.
-Voor onze e-mails gebruiken we de mailclient van Apple of Outlook. Nadat uw vraag of bestelling is afgerond, wordt de mailwisseling verwijderd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kircher Schmuck bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam: voor het beantwoorden van vragen of het verwerken van een bestelling. Na afronding van de vraag of bestelling wordt de mailwisseling direct verwijderd. De factuur bewaren wij gedurende de wettelijke periode van 5 jaar.
Adres: voor het verwerken van een bestelling. Na afronding van de bestelling wordt de mailwisse- ling direct verwijderd. De factuur bewaren wij gedurende de wettelijke periode van 5 jaar. E-mailadres: deze wordt alleen gebruikt en bewaard gedurende onze mailwisseling en daarna di- rect verwijderd. Tenzij u zich heeft opgegeven voor onze nieuwsbrief. Daar blijft uw e-mailadres bewaard voor het verzenden van de nieuwsbrief, totdat u zich ervoor uitschrijft.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kircher Schmuck verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken in- dien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wet- telijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kircher Schmuck blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kircher Schmuck gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Kircher Schmuck gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfge- drag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en heb- ben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat- doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of be- zwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kircher Schmuck en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsge- gevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw per- soonsgegevens sturen naar info@kircher-schmuck.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machi- ne readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burger- servicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kircher Schmuck wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kircher Schmuck neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatre- gelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@kircher-schmuck.com.

KIRCHER SCHMUCK

Maak uw afspraak

Een persoonlijk sieraad? Deze smeden wij graag voor u, naar uw wens. Neem vrijblijvend contact met ons op of kom bij ons langs op de Havik in Amersfoort. Neem ook een kijkje bij onze sieraden op de website waar het overgrote deel van onze collectie te zien en te kopen is. Lievelingssieraden, gesmeden met passie en vakmanschap.

EDELSMEDERIJ

Kircher Schmuck

Wij bieden met onze diverse collectie van handgemaakte sieraden voor iedereen wat wils. We creëren met aandacht, precisie en vakkennis uw lievelingssieraden. Want juwelen zijn net zo bijzonder voor ons als voor degene die ze draagt.

Een persoonlijk sieraad? Deze smeden wij graag voor u, naar uw wens. Neem vrijblijvend contact met ons op of kom bij ons langs.

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.